Home page > Aktuality > Zasedání řídícího výboru projektu Mnohonárodního praporu Vojenské policie

Zasedání řídícího výboru projektu Mnohonárodního praporu Vojenské policie

Ve dnech 5. – 8. září 2022 se zástupci české Vojenské policie zúčastnili zasedání řídícího výboru projektu Mnohonárodního praporu Vojenské policie (dále jen NATO MNMPBAT) v gruzínském Tbilisi. Projekt MNMPBAT je iniciativou České republiky, Chorvatska, Polska a Slovenska a má za cíl připravovat mnohonárodní jednotku Vojenské policie, nasaditelnou v operacích NATO nebo EU. Výstavba praporu započala v roce 2007 a od té doby prošlo jednotkou nemalé množství personálu Vojenské policie, který se na různých pozicích ve struktuře jednotky cvičil s kolegy z partnerských zemí k společnému nasazení jednotek Vojenské policie v alianční operaci.

Příslušníci mnohonárodního praporu se v rámci projektu učí nejen naplňovat doktrinální funkce Vojenské policie, ale jako příslušníci štábu a velení praporu, také plánovat operační nasazení jednotky, aplikovat rozhodovací proces velitele podle metodiky NATO a pohybovat se v mnohonárodním prostředí. Vedle výcvikových aktivit slouží projekt taktéž jako jeden z prostředků k naplnění cílů a priorit zahraniční spolupráce resortu MO zejména v oblasti pomoci partnerům aliance. Za tímto účelem se partnerem projektu stala v roce 2021 Gruzie.  

Zástupci členských zemí projektu se v Tbilisi sešli za účelem schválení plánu činnosti praporu v roce 2023. Ambicí řídícího výboru je provést prapor výcvikovým cyklem, který po těžkých „covidových letech“ bude zahrnovat plnohodnotnou přípravu této jednotky ukončenou taktickým cvičením v terénu s vyvedením vojsk (LIVEX). Plnohodnotná příprava zahrnuje sérii plánovacích konferencí, workshopů, štábního nácviku a velitelsko-štábního cvičení (CPX).

Česká Vojenská policie přebírá pro rok 2023 funkci předsedy CCG (Coordination and Control Group) v projektu. Tato funkce s sebou přináší vedoucí roli při koordinaci všech výcvikových aktivit v projektu, zejména pak přípravě cvičení LIVEX s mezinárodní účastí a velení jednotce prostřednictvím příslušníka české VP určeného na funkci velitele praporu (rotační funkce).  

 

Fotogalerie

Nahoru