Home page > Spolek Pomoc v tísni

Spolek Pomoc v tísni

Spolek Pomoc v tísni

Spolek Pomoc v tísni založili jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a je právnickou osobou. Cílem činnosti sdružení je zlepšit životní podmínky pozůstalým po příslušnících Vojenské policie, kteří zemřeli při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon, nebo i v jiných případech hodných zvláštního zřetele. Dalším cílem sdružení je zlepšit životní podmínky zraněným nebo nemocným příslušníkům Vojenské policie, kteří se dostanou vlivem neschopnosti k službě nebo pracovní neschopnosti po utrpěném úrazu nebo nemoci do tíživé finanční situace.

Vojenští policisté každý den ve své službě dbají na dodržování zákonů v rámci ozbrojených sil České republiky. V této odpovědné a náročné službě, především v zahraničních misích, bývají vystaveni také riziku ohrožení zdraví i života. Ve snaze zmírnit dopad mimořádných a tragických událostí při výkonu služby vojenských policistů bylo na principech solidarity a dobrovolnosti založeno občanské sdružení, které si klade za cíl řešit složité životní situace pozůstalých po vojenském policistovi.

Také vy můžete vyjádřit svou podporu a uznání jejich náročné a odpovědné práci a v případě trvalého poškození zdraví či dokonce smrti pomoci jejich rodinám.

 

"Člověk je bohatým tím, co učinil pro druhé."

(Johann Wolfgang Goethe)


Adresa:
Spolek Pomoc v tísni
Rooseveltova 23
161 05 Praha 6

Číslo bankovního účtu:

1027063962/5500

Kontakt na jednatele:
alcatel: (973) 215 859

Nahoru