Home page > O nás

O nás

Hlavní velitelství Vojenské policie, Praha

Hlavní velitelství Vojenské policie je nadřízeným útvarem pro jednotlivá územní velitelství. Je orgánem pro zpracování koncepce a řízení policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Ministerstvo obrany, v rozsahu vymezeném zákonem č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).

V čele Hlavního velitelství Vojenské policie a současně celé Vojenské policie stojí náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Ing. Jiří Roček, který je přímo podřízený ministrovi obrany České republiky.


  • Zástupcem náčelníka Vojenské policie je: plukovník gšt. Ing. Pavel Huták

Nahoru