Home page > Aktuality > Vojenská policie přivítala ve svých řadách další úspěšné absolventy Odborného základního kurzu Vojenské policie

Vojenská policie přivítala ve svých řadách další úspěšné absolventy Odborného základního kurzu Vojenské policie

Ke konci května Vojenská policie přivítala ve svých řadách další úspěšné absolventy Odborného základního kurzu Vojenské policie. Ve své nové profesní etapě je všech 49 čerstvých vojenských policistů připraveno plnit kvalitně a plnohodnotně úkoly, které vyplývají ze zákona o Vojenské policii. V rámci celé akce také příslušníci Vojenské policie dostali ocenění za vynikající plnění služebních povinností, dále byli oceněni příslušníci velení NATO Stability Policing Centre of Exellence za významnou podporu a vynikající spolupráci s českou Vojenskou policií a v neposlední řadě byli oceněni příslušníci Hlavního velitelství Vojenské policie, kteří poskytli včasnou a profesionální bezodkladnou první pomoc zraněnému kolegovi.

Vojenská policie je výběrovou složkou, a proto všichni, kteří dnes obdrželi certifikát o úspěšném absolvování kurzu a průkaz Vojenského policisty z rukou náčelníka Vojenské policie plukovníka generálního štábu Jiřího Ročka, museli projít náročným výběrovým řízením a mohou být na sebe po právu hrdí. Plukovník Roček popřál na půdě historických prostor slavkovského zámku, kde se vyřazení konalo, absolventům mnoho štěstí v jejich kariéře vojenského policisty: „Je třeba, abyste si uvědomili, že dnešním dnem se stáváte plnohodnotnými vojenskými policisty se všemi oprávněními, ale také povinnostmi, které vám ze služby u této složky vyplývají.“ Slavnostního aktu se zúčastnil také poslanec Lubomír Wenzl, který studentům popřál mnoho štěstí v jejich kariéře vojenského policisty.

Během Odborného základního kurzu Vojenské policie ( OZK VP), který byl organizován v termínu od 16. 1. 2023 do 19. 5. 2023, získali studenti odborné znalosti a dovednosti nejen v oblasti kriminalistiky, práva, dopravní a pořádkové služby, ale zároveň se učili aplikovat své teoretické znalosti v praxi. A právě tato dovednost je bude provázet celým jejich budoucím kariérním životem. Ze strany instruktorů Oddělení základní a odborné přípravy se podařilo předat posluchačům maximum vědomostí a znalostí, stejně jako zkušeností a zejména formovat jejich postoje, návyky a samotný vztah k profesi vojenského policisty.

Mimořádný zájem

Pro posluchače samotné bylo toto období vzdělávání náročné nejen po fyzické a psychické stránce, ale i z důvodu vyššího počtu posluchačů (celkem 52) než bývá u tohoto kurzu zvykem. Bohužel právě z tohoto důvodu vznikl i menší časový prostor, který mohli instruktoři věnovat každému jednotlivci. „Na druhou stranu je třeba ocenit mimořádný zájem, týmového ducha a snahu posluchačů zvládnout obsah kurzu, čehož dokladem je i úspěšnost u závěrečných zkoušek,“ řekl podplukovník Michal Nový, náčelník oddělení Základní a odborné přípravy.

Závěrečné zkoušky trvají tři dny, kdy dva dny slouží k prověření praktických dovedností a jejich reálné aplikace při zákroku vojenského policisty formou modelových situací v oblastech dopravní a pořádkové služby. Posluchač musí před komisí prokázat, že si potřebné dovednosti osvojil a umí je v praxi aplikovat. Poslední, třetí den zkoušky, slouží k prověření teoretických znalostí posluchačů v oblastech základů práva, základů kriminalistiky, dopravní služby a pořádkové služby. Zároveň s prověřením teoretických znalostí se posuzuje i úroveň a kvalita zpracované dokumentace ze zákroku (modelové situace) předchozích dní. Jako úspěšný absolvent OZK VP je hodnocen posluchač, který ve všech oblastech přezkušování dosáhl hodnocení "prospěl".

Fotogalerie

Nahoru