Home page > Aktuality > Vojenská policie certifikuje první jednotku MSU KFOR

Vojenská policie certifikuje první jednotku MSU KFOR

V červenci letošního roku bude vyslána 1. jednotka Vojenské policie, aby svými schopnostmi podpořila zahraniční operaci Joint Enterprise na území Kosova. Toto uskupení bude plnit úkoly společně s italskými Carabinieri v sestavě vojenského specializovaného prvku (tzv. Military Specialised Unit – MSU).

Z důvodu reakce NATO na posílení bezpečnostní situace v oblasti Kosova, je jednotka MSU využívána ke stabilizačním operacím, například ke sběru dat a vyhodnocování informací z kriminálního prostředí. Podílí se však i na monitorování situace při protestech a nepokojích, které v roce 2022 začaly mezi Srbskem a Kosovem eskalovat, a na které je schopna reagovat.

Čeští vojenští policisté budou v Kosovu poskytovat primárně schopnost zvládání davu (tzn. Crowd Riot Control – CRC), ale například i schopnosti v oblasti dopravně pořádkové služby.

Aby bezmála 30 vojenských policistů, kteří jsou součástí 1. jednotky VP MSU KFOR, bylo plnohodnotně připraveno plnit všechny úkoly v zahraniční operaci, museli projít půlroční přípravou a výcvikem. Toto půlroční úsilí bylo završeno tzv. certifikací, která proběhla v  týdnu od 22. 5. - 26. 5. 2023 v Přerově  na Bochoři za účasti hodnotitelského týmu italských Carabinieri.

A jak taková certifikace výcviku probíhá? Na první pohled by se mohlo zdát, že vojenští policisté skládají maturitní zkoušku. Tak tomu ovšem není. Jejich schopnosti jsou ověřovány při modelových situacích, v simulovaných reálných podmínkách a následně jsou vyhodnocovány. Mezi modelové situace může být zahrnuta například dopravní nehoda se zraněním osob, kdy cvičící musí poskytnout první pomoc, zabezpečit místo dopravní nehody a vše řádně zdokumentovat ve spolupráci s  místní policií, případně s dalšími dotčenými subjekty. Další modelovou situací je např. patrolování v určité části operačního prostoru, kdy vojenští policisté musí provést detekci a monitorování pohybu narušitele prostoru, okamžitě tento incident hlásit a provést nezbytná opatření, v souladu s operačními postupy. Jak již bylo zmíněno, naše jednotka bude v Kosovu poskytovat i schopnost CRC, proto jednou z modelových situací je i demonstrace a tzv. „zvládání davu“. Cvičící se v tomto případě musí dopravit na místo incidentu, zabránit davu v naplnění jeho cílů, de-eskalovat situaci a nastolit stav před demonstrací.

Jak uvádí pplk. gšt. Ing. Zdeněk Koreczki, řídící cvičení: „Hlavním smyslem certifikačního cvičení je připravit jednotce nepřetržitou sérii incidentů, které se snaží intenzivně procvičit. Tato kontinuální aktivita simuluje potenciálně nejhorší možné scénáře a vytváří tak vysokou zátěž, která dostatečně otestuje připravenost jednotlivců i celé jednotky.“ 

Toto byla jen malá ukázka schopností, které musí naši příslušníci VP se stoprocentní jistotou ovládat nejen v mírových, ale i krizových situacích, před samotným vysláním do zahraniční operace. Vojenští policisté jsou po úspěšné certifikaci připraveni kvalitně a sebevědomě plnit úkoly spojené s jejich vysláním prostoru operace.

 

                                                                                                     autor článku: npor. Kateřina Mlýnková

                                                                                                     autor fotografií: nrtm. Klára Pomajbíková

Fotogalerie

Nahoru