Home page > Aktuality > Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie

Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie

Druhá polovina května znamená pro posluchače základního odborného kurzu Vojenské policie vkročení do jejich nové etapy profesního života Vojenských policistů, kde budou prohlubovat a pracovat na svém kariérním růstu.  Všech 29 posluchačů tento kurz úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou.

Vojenská policie má v současné době kolem 1200 příslušníků, kteří jsou schopni plnit úkoly, vyplývající ze zákona o Vojenské policii, jako například policejní ochrana Ministerstva obrany, ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu atd.

Vojenská policie je výběrovou složkou. V případě zájmu vstupu k této jednotce, musí zájemce, absolvovat výběrové řízení, které se skládá z psychologického vyšetření a přezkoušení tělesné zdatnosti.  Pokud je výběrové řízení pro zájemce úspěšné, absolvuje základní přípravu ve Vyškově a poté je zařazen na služební místo u Vojenské policie. Tak, aby se stal plnohodnotným vojenským policistou, musí úspěšně projít 5 a půl měsíčním odborným základním kurzem VP, opět ve Vyškově. Poté nastoupí službu u jednoho ze tří teritoriálních velitelství VP. Nutno dodat, že každý zájemce o službu v této složce musí splňovat podmínku úplného středního vzdělání s maturitou.

Není výjimkou, že se k Vojenské policii hlásí i zájemci z řad ozbrojených sil ČR (OS ČR) a ostatních bezpečnostních sborů. V tomto případě je nutná podmínka dvouleté služby u útvarů a zařízení OS ČR a následně splnění výběrového řízení k VP.

Během slavnostního vyřazení studentů, který se uskutečnil 20. května 2022 ve společenském sále VeV VA Vyškov, převzali studenti z rukou brigádního generála Miroslava Murčeka nové průkazy Vojenského policisty a certifikáty o absolvování kurzu. Gratulace a správné vkročení do nové profese popřál studentům i vzácný host Ing. Lubomír Wenzl, bývalý náčelník Odborné školy Vojenské policie, v současné době poslanec a člen Výboru pro obranu, který řekl: „Do vašeho profesního života vám všem přeji mnoho pracovních úspěchů a osobní pohody, neboť ta je pro výkon služby velice důležitá. Dnes odcházíte zpět ke svým útvarům. Absolvovali jste základní kurz, ale tím vaše vzdělávání nekončí, nepodlehněte dojmu „teď vím všechno“. V rámci plnění úkolů vystupujte vždy profesionálně v rámci zákonných norem. K Vojenské policii mám velice blízký pracovní, ale i osobní vztah.  Před 19-ti lety  jsem i já na tomto místě přebíral Osvědčení o absolvování základního kurzu VP a odznak příslušníka Vojenské policie. U Vojenské policie jsem prožil velkou část svého profesního života a poznal mnoho přátel a kamarádů.“

V rámci studia získávají posluchači potřebné základní odborné znalosti, dovednosti a návyky především v oblasti kriminalistiky a práva, dopravní a pořádkové služby – zde se posluchači učí například problematiku dohledu provozu vozidel ozbrojených sil, učí se řídit provoz na křižovatkách atd. Nejen teoretické znalosti, ale především schopnost nabyté znalosti aplikovat do praktické činnosti jsou hlavním kritériem závěrečných zkoušek tohoto kurzu.

„Vážení noví vojenští policisté, právě pro vás začíná nová éra vaší pracovní kariéry, mějte prosím na paměti, že úspěšným absolvováním tohoto kurzu vaše sebevzdělávání neskončilo a musíte se učit a rozvíjet celý život.“ popřál absolventům kurzu generál Murček.

 

 

Autor článku: npor. Mgr. Kateřina Mlýnková

Autor fotografií: Hana Jurčová

Fotogalerie

Nahoru