Home page > Aktuality > Konference náčelníků Vojenských policií zemí NATO

Konference náčelníků Vojenských policií zemí NATO

Ve dnech 20.-23.9.2022 proběhla v gruzínském Tbilisi konference náčelníků Vojenských policií zemí NATO a některých vybraných partnerských zemí. Tato konference sdružuje více než 35 Vojenských policií ze zemí NATO a PfP, dále pak cca 5 samostatných NATO organizací. Vlastní konference zpravidla probíhá jedenkrát ročně a je bez přerušení organizována již od roku 2006. Výjimkou byly pouze covidové roky 2020 a 2021, kdy jednání probíhala formou vzdáleného přístupu – tedy videokonferencí.

Pro ozbrojené síly Gruzie byla tato konference bezesporu velmi významnou mezinárodní aktivitou ve stavu současných bezpečnostních výzev a dokládal to zejména fakt, že byla zahájena z úrovně NGŠ OS Gruzie genmjr. MATIASHVILIM. V průběhu týdne měli náčelníci VP rovněž možnost vyslechnout velmi důrazný proslov 1. náměstkyně ministra obrany Lely CHIKOVANI. Za Vojenskou policii České republiky se této konference zúčastnil náčelník Vojenské policie plk. FOLTÝN se svým týmem.

Mezi nejvýznamnější hosty této konference, s ohledem na současnou válečnou situaci na Ukrajině, byl bezesporu řazen náčelník VP Ukrajiny (MLOS – Military Law and Order Service) brig. gen. HUTSUL. Rovněž je nutné zmínit i ostatní velmi významné hosty genmjr. MILLERA (US Army Provost Marshal), genmjr. POLUCHA (velitel POL- Gendarmerie), brig. gen. BUCK (UK Provost Marshal), brig. gen. TRUDEAU (CAN Provost Marshal). V celotýdenní konference bylo velmi zřetelně několikrát podpořeno úsilí ukrajinských ozbrojených sil, jakožto i partnerské složky VP-MLOS Ukrajiny.

V průběhu vlastní konference bylo projednáváno mnoho aspektů minulé, současné, ale i budoucí spolupráce mezi partnerskými složkami VP NATO a PfP. Během vlastních oficiálních i neoficiálních jednání bylo dotčeno mnoho aktuálních témat jako např. stav aktualizace doktrín VP NATO, hodnotící zpráva 2022 a plán na rok 2023 NATO Military Police Centre of Excellence a Stability Policing Centre of Excellence, zkušenosti US ARMY z masivního přesunu pozemních sil přes území Evropy v roce 2021 a 2022, zkušenosti z nasazení VP v Afghánistánu (z úrovně Speciálního Inspektora pro Afg. – stanoveného a řízeného kongresem USA), spolupráce v projektu NATO MNMPBAT, role VP při stabilizačních operacích v době postkonfliktní rekonstrukce, a v neposlední řadě informace o činnosti mezinárodního trestního soudu (International Criminal Court - ICC) na území Ukrajiny.

Jedním z nejzajímavějších a nejvíce diskutovaných témat byla pochopitelně neustále se vyvíjející situace na území Ukrajiny, a proto i vystoupení náčelníka MLOS, BG HUTSULA vyvolalo největší zájem a rozsáhlou diskusi o roli VP v ozbrojeném konfliktu střední a vyšší intenzity. Na konci svého vystoupení BG HUTSUL požádal své kolegy náčelníky, ředitele a velitele VP NATO a PfP o možnost zvážení materiální pomoci, dále pak pomoci a podpoře při přípravě a výcviku příslušníků MLOS. Náčelník VP ČR pak v rámci bilaterálního jednání s ukrajinským náčelníkem MLOS možnosti budoucí spolupráce prodiskutoval.

Další oblast související s konfliktem na Ukrajině, která byla rovněž intenzivně diskutována v průběhu vystoupení člena mezinárodního mobilního vyšetřovacího týmu ICC, je oblast vyšetřování válečných zločinů. S ohledem na přítomnost náčelníků VP byla rovněž prostřednictvím vedoucího národa tohoto týmu (Nizozemsko) adresována výzva všem vojenským policiím k širšímu angažmá v mezinárodních vyšetřovacích týmech, které se v současné době připravují pro činnost dokumentace pravděpodobných válečných zločinů na Ukrajině. Česká VP má rovněž ambice se v této oblasti etablovat, a proto se NVP plk. FOLTÝN v tomto případě setkal na bilaterální bázi se zástupcem holandské VP, tak aby získal podrobnější informace o činnosti tohoto týmu.

Vojenská policie ČR se dlouhodobě, již od roku 2016 angažuje v procesu reformy MLOS Ukrajiny a asistuje této složce ve zvyšování interoperability s partnerskými složkami zemí NATO, a to zejména v oblasti operačního použití VP, taktického výcviku a zároveň budování vyšetřovací služby MLOS.

Konference náčelníků VP ve své závěrečné rozpravě definovala další dlouhodobé, střednědobé výzvy a stanovila rovněž krátkodobé úkoly, kterým se budou jednotlivé národní VP v dalším období věnovat, tak aby byla postupně zvyšována interoperabilita partnerských složek v kontextu aktuálních bezpečnostních výzev.

 

 

 

Fotogalerie

Nahoru