Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie


Kontrolou nastavených pravidel pro zpracování, uchovávání a ochranu osobních údajů v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a přestupků, a jejich dodržování, je v rámci Vojenské policie vnitřním předpisem stanoven POVĚŘENCEM VP od 1. ledna 2019 kapitán Mgr. Daniel Šanda.

e-mail: vojenskapolicie@army.cz

tel.: 973 215 659


 

Přivítání plk. Ročka ve funkci

Nový zástupce náčelníka Vojenské policie

Publikováno: 31.3.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Náčelník Vojenské policie brigádní generál Miroslav Murček během komorního nástupu přivítal na půdě Hlavního velitelství Vojenské policie svého nového zástupce plukovníka gšt. Ing. Jiřího Ročka.

Psovod VP

Spolupráce Policie České republiky a Vojenské policie během střežení hranic okresů pomohla odhalit omamné a psychotropní látky

Publikováno: 19.3.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Drogy u řidiče osobního vozidla odhalil služební pes.

Vzpomínka na Milana Štěrbu

Vzpomínka na padlého kolegu

Publikováno: 17.3.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Před 13 lety, 17. března 2008, přišel během útoku sebevražedného atentátníka o život jeden z nás, skromný, férový a spolehlivý chlap, Milan „Bosna“ Štěrba. Jeho památku uctil na lesním hřbitově v pražském Motole náčelník štábu Vojenské policie plukovník Stanislav Grulich.

Logo Vojenské policie ke 30. výročí jejího vzniku

Vojenská policie 30 let na scéně

Publikováno: 21.1.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Dnes, 21. ledna 2021, je tomu přesně 30 let od okamžiku, kdy byla založena Vojenská policie (VP). Ačkoli tři životní dekády VP jsou ve srovnání s existencí ozbrojených sil jako takových pouhým zlomkem, VP za tu dobu prošla neuvěřitelnou proměnou a stala se z ní plně funkční profesionální složka rezortu obrany.

Plánování postupu výpomoci

Praha, Tábor, Olomouc - všechna teritoriální velitelství Vojenské policie nasazena do boje s koronavirem

Publikováno: 23.12.2020 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Již od počátku pandemie COVID-19  se po boku Integrovaného záchranného systému  a Armády České republiky snažila být nápomocna i Vojenská policie. Ať už se jednalo o střežení vysoce postižených oblastí, zabezpečení celoplošného testování nebo výpomoc v sociálních a zdravotnických zařízeních, Vojenská policie u toho byla.

Nahoru