Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

 

Vojenská policieV čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie

Spolupráce s Američany je pro Vojenskou policii zásadní

Publikováno: 20.7.2017 Autor: Lenka Haberová

20.7.2017 • Ve středu 19. července přivítal náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž vzácné hosty z Vojenské kanceláře amerického velvyslanectví. Jednalo se o plukovníka Johna J. Burbanka a majora Marka A.

Ochránce 2017 prověřil dovednosti českých a slovenských vojenských policistů

Publikováno: 14.7.2017 Autor: Lenka Haberová

14.7.2017 • Čeští a slovenští vojenští policisté si tento týden, tedy od pondělí 10. července do pátku 14. července, prověřili své dovednosti v rámci součinnostního cvičení Ochránce 2017.

zástupci VP AČR plukovník v z. Luboš Bahník a major Jan Čermák z HVeVP, kapitán Martin Hašek z VeVP Olomouc (zleva)

Čeští vojenští policisté pomáhají při založení Vojenské policie Ukrajiny

Publikováno: 10.7.2017 Autor: Lenka Haberová

10.7.2017 • Na přelomu května a června proběhlo v ukrajinském Lvově pravidelné jednání podvýboru vojenské policie - Military Police Sub-Committee v rámci Multinational Joint Commission for Defence Reform and Security for the Ukraine.

zadržení pachatele v jezeře

Psovodi vojenské policie cvičili se svými svěřenci na Slovensku

Publikováno: 4.7.2017 Autor: Lenka Haberová

4.7.2017 • Poslední červnový týden se zúčastnilo šest psovodů Vojenské policie ČR se svými čtyřnohými svěřenci Mezinárodního kooperačního výcviku psovodů a služebních psů ozbrojených sborů.  Ve slovenském Brezně si předávali kromě Čechů zkušenosti kolegové z Maďarska a Slovenské republiky.

1. jednotka Vojenské policie KAMBA zahájila svoji činnost

1. jednotka Vojenské policie KAMBA zahájila v Kábulu svoji činnost

Publikováno: 3.7.2017 Autor: Lenka Haberová

3.7.2017 • Jednotka Vojenské policie KAMBA chrání od 30. června 2017 Velvyslanectví České republiky v Kábulu.

Nahoru