Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie


Kontrolou nastavených pravidel pro zpracování, uchovávání a ochranu osobních údajů v oblasti prevence, vyšetřování, odhalování nebo stíhání trestných činů a přestupků, a jejich dodržování, je v rámci Vojenské policie vnitřním předpisem stanoven POVĚŘENCEM VP od 1. ledna 2019 kapitán Mgr. Daniel Šanda.

e-mail: vojenskapolicie@army.cz

tel.: 973 215 659


 

Výzbroj VP

Vojenští policisté na dětském táboře

Publikováno: 22.7.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Vojenští policisté každý rok navštěvují dětské tábory, kde prezentují činnost, výstroj a výzbroj Vojenské policie používané během jejich každodenní činnosti.

Slavnostní přestřižení pásky

Vojenská police zahájila oficiální oslavy 30. výročí svého založení

Publikováno: 2.7.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Slavnostním zahájením výstavy a slavnostním křestem nové knihy byly zahájeny oficiální oslavy 30. výročí založení Vojenské policie.

Úspěšní absolventi kurzu

Slavnostní vyřazení absolventů Odborného základního kurzu VP

Publikováno: 18.6.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Dne 17. 6. 2021 se v prostorách Sálu Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov uskutečnil akt slavnostního vyřazení absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie a udělení medailí příslušníkům 10. jednotky VP KAMBA.

Stupně vítězů

Úspěch čtyřnohých benjamínků Vojenské policie

Publikováno: 1.6.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Ve dnech 28. – 30. 5. 2021 proběhl v Podhradí nad Dyjí 8. ročník obranářského závodu s názvem „Memoriál Jiřího Hvězdy“, který je určen především pro psovody ozbrojených složek a příznivce služební kynologie.Soutěž byla rozdělena na hlavní závod a vložený závod, který byl určen především pro mladé psy.

rtm. Michele Rýva

"COVIDový" hrdina

Publikováno: 28.5.2021 Autor: Nikola Rimkevič Hájková

Rotmistr Michele Rýva byl oceněn náčelníkem Vojenské policie brigádním generálem Murčekem za příkladné plnění služebních úkolů v rámci operace "CLS". Během nasazení na kovidovém oddělení v kladenské nemocni díky svému osobnímu přístupu odvrátil pacientku od myšlenek na sebevraždu.

Nahoru