Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

 

Vojenská policieV čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie

nasazování pout

Instruktoři americké Vojenské policie školili české a slovenské kolegy

Publikováno: 19.9.2017 Autor: Lenka Haberová

19.9.2017 • Zástupci všech čtyř velitelství české Vojenské policie se společně se třemi slovenskými kolegy zúčastnili minulý týden v Táboře výcviku, který byl zaměřen na činnost příslušníků VP v oblasti zadržovacích činností. V rámci spolupráce v programu Mil-Mil zabezpečovali kurz instruktoři americké VP.

nalezení výbušnin na železniční trati

Na Policejní mistrovství České republiky psovodů a služebních psů získali vojenští policisté cenné kovy

Publikováno: 12.9.2017 Autor: Lenka Haberová

12.9.2017 • Od 4. do 8. září prokazovali v Solenici u Orlické přehrady své dovednosti psovodi se svými psy na XIV. Policejním mistrovství České republiky. Této prestižní kynologické soutěže se zúčastnila dvoučlenná družstva psovodů se speciálně vycvičenými psy z krajských ředitelství Policie ČR, útvarů Policie ČR s celostátní působností a Vojenské policie.

jednání zástupců členských států MNMPBAT v chorvatské Brijuni

Další prohloubení spolupráce Mnohonárodního praporu vojenské policie

Publikováno: 8.9.2017 Autor: Lenka Haberová

8.9.2017 • Zástupci velení vojenských policií Slovenska, Polska, Chorvatska a České republiky, tedy zemí podílejících se na činnosti Mnohonárodního praporu vojenské policie (MNMPBAT), se tento týden sešli v chorvatské Brijuni, aby vyhodnotili jeho činnost a dohodli se na dalším zintenzivnění spolupráce v nadcházejícím roce.

vzpomínková lavička u hrobu Jiřího Regi Schamse

Poděkování

Publikováno: 7.9.2017 Autor: Lenka Haberová

7.9.2017 • "Kdybys byl třeba jedniný, kdo může či umí udělat, co je třeba, musíš to udělat..." Uvedené motto Jiřího Regi Schamse, které je vyryto na vzpomínkové lavičce válečných veteránů, si může nyní přečíst každý, kdo přijde zavzpomínat a projevit čest Regiho památce v pražských Strašnicích.

Piskačovi s patronem sbírky praporčíkem Jakubem Skřivánkem (vpravo)

Příslušníci 3. leteckého poradního týmu v misi bojovali proti dětské mozkové obrně

Publikováno: 21.8.2017 Autor: Lenka Haberová

21.8.2017 • Příslušníci 3. leteckého poradního týmu, kteří se nedávno vrátili ze zahraniční mise v Iráku, pomohli dobré věci.

Nahoru