Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

 

Vojenská policieV čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany ČR.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii). Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Struktura:

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Územní uspořádání Vojenské policie

Piskačovi s patronem sbírky praporčíkem Jakubem Skřivánkem (vpravo)

Příslušníci 3. leteckého poradního týmu v misi bojovali proti dětské mozkové obrně

Publikováno: 21.8.2017 Autor: Lenka Haberová

21.8.2017 • Příslušníci 3. leteckého poradního týmu, kteří se nedávno vrátili ze zahraniční mise v Iráku, pomohli dobré věci.

vojenští policisté pokořili extrémní závod Army Run - četař Tomáš Dvořák, plukovník gšt. Miroslav Murček, nadrotmistr Jan Tomášek (zleva)

Vojenští policisté pokořili extrémní závod ARMY RUN

Publikováno: 27.7.2017 Autor: Lenka Haberová

25.7.2017 • Čtvrtého ročníku extrémního závodu ARMY RUN se v sobotu 20. července ve Vyškově zúčastnili i čtyři vojenští policisté.

společná fotografie účastníků setkání

Spolupráce s Američany je pro Vojenskou policii zásadní

Publikováno: 20.7.2017 Autor: Lenka Haberová

20.7.2017 • Ve středu 19. července přivítal náčelník Vojenské policie brigádní generál Pavel Kříž vzácné hosty z Vojenské kanceláře amerického velvyslanectví. Jednalo se o plukovníka Johna J. Burbanka a majora Marka A. Whita, kteří v České republice působili poslední tři roky.

modelová situace s ostrou střelbou

Ochránce 2017 prověřil dovednosti českých a slovenských vojenských policistů

Publikováno: 14.7.2017 Autor: Lenka Haberová

14.7.2017 • Čeští a slovenští vojenští policisté si tento týden, tedy od pondělí 10. července do pátku 14. července, prověřili své dovednosti v rámci součinnostního cvičení Ochránce 2017. Nad akcí, která se konala v Praze a v Ústeckém kraji, převzalo záštitu Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha.

zástupci VP AČR plukovník v z. Luboš Bahník a major Jan Čermák z HVeVP, kapitán Martin Hašek z VeVP Olomouc (zleva)

Čeští vojenští policisté pomáhají při založení Vojenské policie Ukrajiny

Publikováno: 10.7.2017 Autor: Lenka Haberová

10.7.2017 • Na přelomu května a června proběhlo v ukrajinském Lvově pravidelné jednání podvýboru vojenské policie - Military Police Sub-Committee v rámci Multinational Joint Commission for Defence Reform and Security for the Ukraine.

Nahoru